×

Probiotiká a ich vplyv na duševné zdravie

Probiotiká a ich vplyv na duševné zdravie

V poslednom čase sa vedecký záujem sústreďuje na prepojenie medzi črevnými baktériami a duševným zdravím, známe ako črevno-mozgové prepojenie. Táto vzájomná súvislosť otvára dvere pre použitie probiotík ako potenciálneho nástroja pri liečbe a prevencii rôznych psychiatrických a neurologických porúch.

Vplyv črevno-mozgového prepojenia na nálady a chovanie

Črevný mikrobióm a mozog komunikujú prostredníctvom komplexného systému, ktorý zahŕňa nervové, imunitné a hormonálne signály. Zmeny v črevnom mikrobióme môžu mať priamy vplyv na mozgové funkcie a nálady. Tento vzťah naznačuje, že tieto pozitívne baktérie môžu hrať úlohu v regulácii duševného zdravia tým, že ovplyvňujú črevnú flóru.

Probiotiká a ich potenciálna úloha v liečbe depresie a úzkostných porúch

Výskum uvádza, že taktiež môžu byť užitočné pri liečbe niektorých foriem depresie a úzkostných porúch. Moduláciou črevnej flóry môžu probiotiká ovplyvňovať produkciu a reguláciu neurotransmiterov, ako sú serotonín a dopamín, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri regulácii nálady.

Vplyv probiotík na neurodegeneratívne ochorenia

Existujú tiež náznaky, že probiotiká môžu mať pozitívny vplyv na neurodegeneratívne ochorenia, ako sú Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Hoci výskum v tejto oblasti je stále vo svojich začiatkoch, probiotiká by mohli byť užitočným nástrojom v liečebných stratégiách týchto ochorení.

Záver

Črevno-mozgové prepojenie otvára nové možnosti pre použitie probiotík v psychiatrii. Aktuálne výskumy a štúdie v tejto oblasti ponúkajú vzrušujúce perspektívy na lepšie pochopenie a liečenie duševných ochorení. Probiotiká môžu byť kľúčom k novým terapeutickým prístupom, ktoré využívajú prirodzenú silu našich črevných mikroorganizmov.

Probiotiká ktoré priaznivo pôsobia na psychickú pohodu, s obsahom viac ako 33 miliardami účinných baktérií v dennej dávke si môžete kúpiť teraz za zvýhodnenú cenu v eshope www.nutraceutics.sk. Pretože platí staré známe – v zdravom tele, zdravý duch!

Share this content:

Post Comment